„Majetek zmizí, umění zůstává." Walther

L e n k a   K o v a l o v á
D o t e k y  n e d o t k n u t e l n é h o