Malíř?
Ve chvílích inspirace stojí před plátnem, není si vědom času,

nevnímá hluk, zapomíná na sebe. Je unesen krásou tvorby,

která je pravou odměnou umělce, neboť štěstí pociťované

při tvůrčí činnosti je čerpáno ze srdce při dočasném sebezapomenutí. Takový klid a umlčení osobního života jej přivede k základnímu zdroji,

z něhož vyvěrá veškeré skutečné a opravdové umění.

Jiří Elger

L e n k a   K o v a l o v á
D o t e k y  n e d o t k n u t e l n é h o