top of page

„Obraz je bůžek, magické zaklínadlo, pod jehož kouzelným dotekem se rozevírají v duši diváka zřídla, ukrytá v nejhlubším temnu našich bytostí a dávají vyplynout řetězu vidin a stavů, obdobných stavům tvůrcovým."                                              Jan Zrzavý

L e n k a   K o v a l o v á
D o t e k y  n e d o t k n u t e l n é h o             
bottom of page