top of page

Jantry jsou zrakové nástroje, vyjadřující pomocí tvarů a barev určitou energii, kterou vysílají do prostoru. Různé síly jsou vepsány do různých tvarů. Používaly se jako účinné nástroje kontenplace a meditace. Jsou to skryté klíče s blahodárnými energiemi Vesmíru. Geometrické tvary jantry aktivují pravou mozkovou. Koncentrace s jantrou tedy prohlubuje klid a uvážlivost. 

L e n k a   K o v a l o v á
D o t e k y  n e d o t k n u t e l n é h o             
bottom of page