0

„Dům bez knih je jako tělo bez duše. " 

                                                                       Julius Zeyer

L e n k a   K o v a l o v á
D o t e k y  n e d o t k n u t e l n é h o             

 © 2020 Lenka Kovalová

  • Grey Facebook Icon