„Dům bez knih je jako tělo bez duše. " 

                                                                       Julius Zeyer